Vabad töökohad

Hakka kolleegiks, mitte ainult töötajaks

 

Eelised

Huvitavad ja dünaamiline töö kiiresti kasvavas rahvusvahelises ettevõttes
Konkurentsivõimeline palk
Professionaalsed ja isiklikus kasvuvõimalused
Sõbralik meeskond

 

Karjääri võimalused

Logistikaspetsialist

Töökohustused

 Teekonnalehtede väljaandmine ja kogumine, sealhulgas ka sõidulehed;
 Igapäevane autojuhtide tööülesannete täitmise kontroll (km, aeg, konteinerite tühjendamine);
 Teekonna kontroll ja võrdlus optimeerituga, kõrvalekaldeid teekonnast;
 Operatiivselt teha muudatused jooksva ja järgmise päeva teekondades, kui mingil põhjusel teekond ei sobi;
 Teekonna lehtede töötlemine ja sisestamine arvutisse;
 Kütuse kontroll;
 Aruannete koostamine;
 Klientide kaebuste läbivaatamine.


Nõuded

 Suurepärane läti, vene ja inglise keele oskus;
 Kõrge vastutustunne ja sihikindlus, võime iseseisvalt organiseerida oma tööd, stressitaluvus;
 Kontoritehnika, arvuti riist- ja tarkvara tundmine ja kasutamise oskused;
 Spetsiaalsete raamatupidamise ja teabe jagamise arvutiprogrammide oskusi peetakse eelisteks;
 Hea arvuti kasutamise oskus (MS Office), töökogemus raamatupidamistarkvaraga 1C 8 v;
 Nõutav haridus logistika- või majandusvaldkonnas.


Pakume

 Koolitust;
 Dünaamilist tööd arenevas ettevõttes professionaalse kasvu võimalustega;
 Kõrget palka, sõltuvalt saavutatud tulemustest;
 Head töötingimused, sõbralikus meeskonnas.

Logi sisse

Müügijuht

Töökohustused

 Aktiivne uute klientide kaasamine (telefoni teel ja isiklikult) ja pikaajaliste suhete loomine;
 Klientide nõustamine ja soodsamate lahenduste pakkumine;
 Koostöö lepingute sõlmimine;
 Ettevõtte maine edendamine ja esindamine;
 Müügiprotsesside korraldamine, pakkudes professionaalset klienditeenindust;
 Müügitulemuste ja valdkonna turupotentsiaali analüüs;
 Operaatorikeskuse toetamine;
 Oma isiklike oskuste arendamine.


Nõuded

 Edukas kogemus aktiivses müügis;
 Vene, läti ja inglise keele oskus;
 Võime kavandada ja korraldada oma tööd, töödelda suurt hulka teavet, vastutustunne ja täpsus;
 Sihipärane ja tulemustele orienteeritud isiksus;
 Suurepärased suhtlemis- ja esitlemisvõimed;
 Võimalus viibida sagedastes töölähetustes.


Pakume

 Huvitavat ja dünaamilist tööd arenevas ettevõttes;
 Konkurentsivõimelist palka;
 Kaasaegseid töötingimusi, sõbralike ja toetavaid kolleege;
 Erialased arengu võimalused.

Logi sisse

Raamatupidaja assistent

Töökohustused

 Raamatupidamisandmete eeltöötlus;
• Arvete tasumise kontroll, arvete väljakirjutamine;
Aruannete koostamine ettevõtte juhtkonnale;
 Andmebaasi süsteemi korraldamine ja hooldus;
 Raamatupidamise dokumentide töötlemine, arvestuse ja kontrolli tagamine.


Nõuded

 Teadmised LR maksude ja raamatupidamise seadustest;
 Vene ja läti keele oskus (inglise keel oleks eelis);
 Soovitav kõrgharidus rahanduses või raamatupidamises (võib olla bakalaureuseõppe üliõpilane);
 Motivatsioon arendada oma kogemusi finantsteenuste valdkonnas;
 Arvuti kasutamise oskus (MS Office, MS Excel);
 Hea suhtleja, algatusvõimeline, aus ja positiivne suhtumine töösse. Täpsus, kõrge vastutustunne.


Pakume

 Huvitavat ja dünaamilist tööd arenevas ettevõttes;
 Konkurentsivõimelist palka ja kõiki sotsiaalgarantiisid;
 Kaasaegseid töötingimusi, sõbralike ja toetavaid kolleege.

Logi sisse

Asjaajaja

Töökohustused

 Vajalike dokumentide ettevalmistamine ettevõtte finants -majandusliku tegevuse tagamiseks;
 Dokumentide vastuvõtmine, arvele võtmine, registreerimine, täitmise järelevalve, infoliini teenindamine ja dokumentaalse teabe säilitamine;
 Ettevõtte juhtkonnale allkirjastamiseks esitatavate dokumentide kvaliteetne ettevalmistamine, koostamise, kooskõlastamise, kinnitamise õigsus;
 Juhtkonna dokumentide ja ülesannete täitmise kontroll, operatiivsete meetmete rakendamine nende õigeaegseks ja kvaliteetseks täitmiseks;
 Operatiivse suhtlemise realiseerimine juriidiliste ja füüsiliste isikutega ettevõtte tegevuse seotud küsimustes (telefon, telefaks jne ..);
 Külastajate vastuvõtu korraldamine.


Nõuded

 Oskus kasutada erinevat kontoritehnikat – arvutit, printerit, skannerit, telefoni, faksi, koopiamasinat ja kontori tarkvara;
 Vene, läti ja inglise keele oskus;
 Võime kavandada ja korraldada oma tööd, töödeldes suurt hulka teavet, vastutustunne ja täpsus;
 Sihipärane ja tulemustele orienteeritud isiksus;
 Suurepärased suhtlemis- ja esitlemisoskused.


Pakume

 Huvitavad ja dünaamilist tööd arenevas ettevõttes;
 Konkurentsivõimelist palka ;
 Kaasaegsed töötingimused, sõbralike ja toetavaid kolleege;
 Erialased arengu võimalused.

Logi sisse

Rahvusvaheliste vedude autojuhte

Töökohustused

 Alati hoida sõiduk heas seisukorras;
 Kaupade jm. materiaalsete väärtuste peale-ja maha laadimine;
 Hea ettevõtte maine edendamine ja esindamine;
 Professionaalse klienditeeninduse tagamine.


Nõuded

 CE-kategooria juhiluba;
 Läti, vene ja inglise keele oskus;
 Sihipärane ja tulemustele orienteeritud isiksus heade suhtlemisoskustega;
 Teenindavate seadmete ja masinate tööpõhimõtete, kontrolli ja hoolduse tundmine, nende ratsionaalne kasutamine.


Pakume

Huvitavat ja dünaamilist tööd arenevas ettevõttes;
Konkurentsivõimelist, regulaarset palka;
 Kaasaegseid töötingimusi, sõbralike ja toetavaid kolleege;
 Erialase arengu võimalusi.


Logi sisse

Laotöölistele

Töökohustused

 Kvaliteetne veose vastuvõtmine, töötlemine ja komplekteerimine;
 Töö sise-eeskirjadest ja tööjuhistest kinnipidamine;
 Puhta töökeskkonna hoidmine;
 Ettevõtte maine edendamine ja esindamine.


Nõuded

 Soovitav kogemus sarnasel ametikohal;
 Hea läti ja vene keele oskus;
 Oskus kavandada ja korraldada oma tööd, kõrge vastutustunne ja täpsus.


Pakume

 Huvitavad ja dünaamilist tööd kasvavas rahvusvahelises ettevõttes;
 Konkurentsivõimelist palka;
 Kaasaegsed töötingimused, sõbralike ja toetavaid kolleege.


Logi sisse