Veosekindlustus

kravu-apdrosinasana1 Arfi Line väljastab veoste kindlustuspoliisi, mille ostmine on eriti soovitatav elektroonika, ravimite, tehnika seadmete ja varustuse, samuti purunevate esemete – nõude ja klaasi – transpordi korral. Ohutuse eesmärgil ka Arfi Line on kindlustatud CMR´iga summas 300 000 eurot.